I flera av Marie-Louise Hahns böcker ingår varningar om förändringar om framtidens klimat. Detta började vid en tid när sådana påstående var helt nya för både Marie-Louise och mig. Följande text är ett sammandrag av Kapitel 11 ur Själars samband:

I slutet av december 1997 gjorde Marie-Louise och jag en seans i syfte att fråga om vad som skulle ske under det kommande året. När året förlöpt kunde vi kontrollera om framtidsvisionerna stämde. Men seansen gled efter hand mer över på att handla om jordens framtid. Den Helige Ande sade:
—Vi guidar er in i 1998, men Marie-Louise är inte riktigt betrodd ännu. Syftet är oklart.....
Här uppstod en paus. Men så småningom kom ordflödet igång.
—En förändring av klimatet ödelägger bebyggelse i sydöstra Mexico.
Marie-Louise fick olika visioner av att stora mängder vatten dök upp och orsakade översvämningar. Anden fortsatte:
—Denna klimatförändring kommer även att orsaka andra katastrofer. Det blir en förskjutning av polerna, även om det är en lång process.
En paus uppstod igen.
—En klimatförändring är på väg och den är en realitet. Men skräm inte människorna! Domedagsprofetior mår ingen bra av, och ni är ju till för att sprida ljuset. Det här händer inte under 1998 utan längre fram. Översvämningar kommer att ske, liksom jordbävningar. Mycket av detta sker på grund av den här klimatförändringen. Sverige förskonas tämligen väl men klimatet ändras så småningom även här. Ni får se in i detta för att lära er att värna om varandra och leva i nuet! Hotbilden är reell och måste tas på allvar. Ni skall veta, att vi lever i en skör tid och att det är viktigare än någonsin att sprida andlighet.

—Vad är orsaken till detta?
—Växthuseffekt och hur vi handskas med jordens resurser. Klimatförändringen kommer som en chock för många, men är nödvändig för att höja jorden till ett annat frekvensområde! Den är nödvändig för att lära oss besinna oss och att utnyttja våra resurser rätt.

Tre veckor senare bad vi att få en mer nyanserad beskrivning av jordens framtid. Anden sade:
—Profetian har talat och ni är en del av denna profetia. Anden skall leda er när ni söker de rätta svaren! Det är stora krafter som sätts i omlopp som ett resultat av ett andefattigt klimat på jorden. En frekvenshöjning är nära förestående, och det innebär att många människor kommer att mista livet. Väderförhållanden kommer att ändras. Orkaner och jordbävningar sker och delar av jorden kommer att ödeläggas!
När vi frågade om Nordens öde kom det en magnifik duns i flygeln, så kraftig att jag föll av stolen. Anden sade, att is från Nordpolen kommer att smälta genom den förestående förskjutningen av polerna, och att översvämningar därför kommer att äga rum. Jag fick intrycket av att detta skräckscenario var en prognos där detaljer går att ändra beroende på hur människorna lever sina liv och hur vi behandlar jorden.
Om man leker med tanken att en prognos gjorts för 100 år sedan hade den inte heller sett så skojig ut. Många människors materiella standard har visserligen förbättrats men två världskrig, kommunismens terror, den råa kapitalismens negativa sidor och de ständiga krigen i Afrika är svåra katastrofer i vår tid. Nej, nittonhundratalet hade inte framträtt i något lockande skimmer.

Men nu talade Anden inte om krig utan om naturkatastrofer. Han berättade också om orsakerna till dem.
 —Vi äger jorden tillsammans och vi är en del i att ha skapat den. Med våra gudomliga vibrationer har vi enats om att jorden skulle vara en bra plats att leva på. Människorna har med sina negativa energier skapat ett annorlunda klimat för jorden än den var ämnad för. Ödeläggelsen kan bli total, men den kan också hejdas i sitt förlopp. Det handlar om lagen om orsak och verkan. Inser vi och tar konsekvenserna av vårt handlande på rätt sätt så kan denna förödelse på jorden hejdas. Det handlar om att vi kommer in i en dimension där frekvenshöjningen blir total.

Ni får ta del av den visshet som de höga Mästarna förkunnar — att ödeläggelsen av jorden blir svår om inte människorna lär sej nödvändigheten av en frekvenshöjning och nödvändigheten av att leva i fred och harmoni med varandra.

—Hur skall vi använda denna profetia?

—Sprid ert andliga vetande. Och att sprida kunskap om själars gemenskap är viktigt inför den tid av förödelse som står inför dörren. Och att sprida kunskap om själars gemenskap är viktigt inför den tid av förödelse som står inför dörren. ... Jorden kommer att hamna i ett noll-läge, och utgångspunkten är reningsprocessen. Den inledande reningsprocessen har redan börjat. Ni märker det genom väderförändringar och mindre naturkatastrofer. Reningsprocessens kulmen är förintelse av stora landsmassor. Det blir en minskning av jordens yta. Ekvatorn utjämnas och polerna förskjuts. Jorden försätts i ett chocktillstånd när vi ser att profetiorna besannas.
Men vi har ett val — att minska förödelsen med våra tankars kraft. Vi kan skicka ut positiva krafter där vi hyllar och prisar jorden. Vi bör tänka på jorden som ett kärleksfullt klot där vår andliga kraft får spira som den växande blomman eller som barnet i moderns sköte. Vi har alla resurser att vända jordens öde till något gott. Förintelsetankar och död får inte försätta oss i ett andligt vacuum. Det kan leda till ytterligare försämring för jorden.... 

Förödelsen kan bli begränsad om vi lyssnar till detta budskap och inplanterar i våra hjärnor ett hopp om jordens framtid och en människovänligare planet att bo på. Girighet skapar förödande konsekvenser på vår jord. Girighet handlar om att utarma jordens resurser och att inte använda sej av urgammal kunskap om hur man tillvaratar jorden på bästa sätt.

I december 2000 tillkom en annan seans som hade fokus på jordens framtid. Den utgör Kapitel 10 i boken Den rena källan.

Det är oundvikligt att denna jord kommer att genomgå stadier av klimatförändringar. Hur snabbt det sker är mycket beroende på hur lyhörda vi är för sambandet mellan växthuseffekten och förändringar i jordens klimat. Ju bättre vi förstår detta samband, ju snabbare ser vi konsekvenserna av vårt eget handlande och av våra egna utsläpp. Om det inte görs något alls så kommer detta att få förödande konsekvenser för jorden längre fram, om 100 år eller så. Men om förändringar sker i små etapper – då menar vi minskning av utsläppen så mycket det går – blir effekterna mindre. Att helt förhindra växthuseffekten går inte.

Vi måste istället lära oss att strukturera om oss, att använda energiformer som är mer gynnsamma för miljön, och att begränsa det som är farligt för jorden. Vi vet att vi måste ändra oss men vi vet inte riktigt hur. Det viktigaste just nu är att vi ser förändringarna som en realitet. Vi kan inte undgå att se dem. Ta dem som varningssignaler för att vi kommer in i en ny tid där vi får se ett annorlunda klimat beroende på vilka zoner vi bor i. Alla delar av jorden kommer att påverkas i olika grad av detta.

—Kommer det svenska klimatet att förändras?
Sverige har egentligen varit förskonat från drastiska klimatförändringar som påverkat människor. Men med översvämningarna under sommaren 2000 har vi fått se början till något som kan ske även hos er.
Vatten kommer att svämma över igen. Det kommer att återupprepas med kortare intervall än tidigare. Vi kommer att få många regniga somrar varvat med riktig torka andra somrar. På sikt kommer vi också att märka att det blir fuktigare. Det klimatforskarna har förutspått är sant och riktigt – så kommer att ske.

—Vilka energikällor skall vi då använda? Kärnkraft? 
Försök att sprida riskerna på så många möjligheter som möjligt och begränsa användningen av de farligaste energikällorna. Att bara ha kärnkraft är inte bra, särskilt inte för fattiga länder, eftersom den i själva verket kan bli ett miljöhot.
Vi går för mycket på högvarv. Den enskilda människan bör lära sig att använda jordens energi på ett bättre sätt. Att bygga värmesnålare hus är en väg att minska förbrukningen av energi. Vi måste alla bli varse om att en ökad användning leder till ökad förbränning, vilket ger en växthuseffekt.

Det finns fortfarande personer som tvivlar på att växthuseffekten finns. Den blir helt uppenbar när vi ser klimatförändringar som är väldigt stora. Då kommer människorna att få bråttom med att bedriva mer forskning kring bränsleförbrukningen.
Det är viktigt att denna process börjar i människorna själva. Energi är inte något man bara kan ta av. Användningen måste begränsas någonstans. Annars blir det inget stopp på de farliga effekter som all förbränning ger. Vi måste också tankemässigt komma bort från vår önskan att ständigt få mer, vilket är en bärande princip i konsumtionssamhället. Med den drivkraften blir det svårt att få stopp på den utveckling som är på gång.

Varje land bör arbeta enskilt med dessa frågor. Människorna måste komma till insikt om vad som är bäst just för deras land. Därefter får länderna samarbeta och skapa ett åtgärdsprogram för varje del av världen.