Anden säger:

"Vi människor är alla som bloss av energi i universum.
Vi är bloss av kärlekskraft, och denna energi förenar oss och bevarar stabilitet i kosmos.
Utan kärlek kan vi inte existera. Den ger oss allt som vi behöver. Den bygger upp oss i grunden. Den ser oss växa, den ser oss lära av varandra och att utvecklas som människor.

Denna kärlekskraft är som en tunn tråd som väver allt samman – växter, djur och människor.
Vi hör ihop i detta nätverk och vi formas av varandra. Den kärlek vi utstrålar kan tas emot av andra och fortplantas vidare i kosmos. Om vi förstår hur viktig denna kärleksenergi är så kan vi lättare utstå jordens utmaningar.

Vi är en del i ett större nätverk. Vi kan påverka energier runt oss. Vi kan skicka ut helande energi till andra. Vi kan agera så att vi värnar om det sköra livet inom och utanför oss själva.

Ingen är ensam i universum. Så här i juletider är extra viktigt att sträcka ut en hand och hjälpa de som behöver. Ingen skall behöva känna sig ensam och övergiven. Där har vi ett ansvar, och inte bara under julen. Den kosmiska lagen fungerar så att allt vi skickar ut i form av kärlek till varandra faller tillbaka på oss själva i en eller annan form.

Men nätverket är också skört. Tråden kan brista mellan oss människor. Det förtroende som byggts upp kan raseras. Våld och terror kan breda ut sig och göra oss rädda för varandra. När vi är rädda kan nätverket tunnas ut. Då förlorar vi ork, blir tungsinta och desillusionerade. Det som tagit lång tid att bygga upp kan fort raseras.

När vi utsatts för denna prövning och tappat tilltro till tryggheten vi är vana vid kan vi förlora fokus på kärleken.

Därför, mina vänner, ber jag er att åter få fokus på kärleksenergin som ni består av. Tappa inte tron på er själva! Tappa inte tron på att det goda skall segra. Tillsammans kan vi övervinna skräck och rädsla.

Att vara generös i tankar, ord och handling och att meditera över ordet ”kärlek” är ett sätt att hitta tillbaka till tilliten igen.

Fiendskap och krig skall inte få ta över vår planet. Vi måste tillbaka till våra rötter, till denna kärleksenergi vi är komna ur. Glöm inte bort ert rätta ursprung och fokusera på att hitta tillbaka till kärleken. Tappa inte tron på att den skall segra till slut!

Var rädda om varandra och jorden!
Hälsningar till Er, mina vänner!"