Anden säger:

"Kära vänner, kära ljusbarn, till alla er som söker ljuset! Utmaningarna är stora och vi ber er att fortsätta kämpa för att göra jorden till en bättre plats att leva på. All förändring börjar inom oss själva. Vi ber er ha tillit till att alla förändringar kan få er att växa i anden och att utmaningar inte är av ondo.

Vi älskar er och vill ert bästa! I denna kärlek finns kraften och styrkan att leva vidare. Den är vår gåva till er ljusbarn. Förlita er på oss, skicka era böner till himlen, låt Gud och änglarna hjälpa att hitta rätt. Be om beskydd, be om kärlek, be om helande, be om tillit i en svår tid!

När ni saknar ord skicka bara ut ett ”hjälp”. Ett ”hjälp” är att söka ljuset och hålla mörkret borta. Det mörka få inte ta över! Det mörka förlamar oss och gör oss ofria. Det håller oss borta från glädjen, inspirationen och hoppet. Vi får inte förlora hoppet om ett bättre liv, en bättre värld för oss alla. Vår strävan är aldrig förgäves. Ge inte upp tanken på att hjälpen kommer, både till er själva och till andra.

Genom bön återkopplas vi till vår Herre, det stärker våra band till himlen, till ljuset, till änglarna och till livet. Bönens kraft är stor. Den är en sammanhållande länk mellan människa och Gud, en navelsträng av kärlek och kraft! Vi ser er, vi ser ert lidande, vi ser era utmaningar. Ni är inte ensamma och kommer aldrig att vara det. Om ni kunde förstå hur mycket kärlek himlen vill skicka till er, hur mycket tröst vi vill förmedla, så skulle ni häpna i anden. Vi vill gunga er lugna i ett kärleksfullt hav, vi vill trösta och hela er. Se genom era motgångar och besvikelser. Se bortom utmaningar och sorg. Se längre bort, och ännu längre bort, lyssna till vad som väntar där! Den gudomliga kärleken väntar på er, den har hört era böner och den finns där för alltid. Den håller ut sina armar och omfamnar er, den hjälper er att komma till ro och att hitta hem.

Så julens budskap är bönen. Släpp inte kontakten med himlen! Låt inte det jordiska utplåna er andlighet. Vi väntar på er och ger utmaningar som hjälper er att hitta hem, som hjälper er att söka sanningar som hjälper er att hjälpa andra. Så släpp inte taget om bönen, den skall föra er till sanningen, till kärleken, och den skall göra er fria!

God jul och gott nytt år önskar vi er alla!"