"Hej mina vänner, hej mina sökare, ni som längtar efter kärlek, stillhet, närvaro och tröst!
Jag finns alltid till för er och jag talar genom den Helige Ande. Den Helige Andes röst kan höras av er, av alla som vill lyssna.

Hur kan ni öppna er för denna kommunikation, hur skall ni lära er att lyssna? Hur skall ni kunna känna närvaro i nuet och uppfatta gudomlighet i tillvaron?

Det börjar med en insikt, en känsla av tillit och känsla av närvaro. Den närvaron kan ni söka i stilla meditation, i stilla bön. I denna meditation som är enkel sitter ni ner i avskildhet med ett tänt ljus. Stäng av världen en stund, stäng av bruset från allt. Be tyst för er själva, be om gudsnärvaro på så sätt att ni säger orden: Hjälp mig att finna min sanning. Hjälp mig att hitta tröst i tillvaron. Hjälp mig att känna tillit. Hjälp mig att släppa sorg och skuld . Hjälp mig att hitta kärlek i allt.

Jesus predikade kärleksbudskapet och det är genom denna kärlekslängtan vi kan känna hans närvaro. Det är i den längtan vi får kontakt med honom. Det är när vi uttalar hans namn i kärlek som han kommer till oss. Det är då han kan undervisa oss i ödmjukhet.

Så vi gör oss ödmjuka för att ta emot kärleksbudskapet. Vi gör oss som barn i tanken, nyfikna som barn, okritiska som barn, lekfulla som barn. Gå in i den känslan av lycka och kärlek så står ni Gud och Jesus närmast.

Känn att en hand sträcks ut mot er – säg ja till att fatta denna hand, säg ja till att ta emot denna kärleksgåva, som betyder att Jesus alltid finns hos er som tröstare och vän.

Ja, jag finns hos er alltid och då menar jag alltid. Jag finns hos er i med- och motgång. Jag finns hos er i kärlek och sorg. Jag finns hos er i tillvarons djupaste mörker. Jag finns här redo att lyfta er och att tala om för er hur oändligt älskade ni är. Hur ni är satta på jorden för att förmedla kärleksbudskapet till varandra och hur ni aldrig skall lämnas ensamma i svåra tider. Hur ni alltid kan söka styrka hos mig. Jag tröstar och kramar er, jag förlåter alla era synder och jag visar er vägen på nytt.

Jag säger: gå med mig, följ mig, följ min väg! Följ mig så skall jag ge er ett liv i kärlek och tillit. Jag skall bära era bördor. Då kommer ni att förstå hur älskade ni är och hur alla jordiska svårigheter blir lättare att hantera. Jag går ständigt vid er sida och jag ropar denna påsk: följ mig, jag skall visa vägen till kärlek, sanning och tröst! Jag överger er aldrig.

Tack mina vänner!