Sökandet efter Askeduns kapell

Robert Hahn söker efter sina rötter i den italienska staden Gubbio. Skulle hans tidigare-liv-minnen gå att bekräfta?


 

Staden Gubbio sett från toppen av Monte Ingino.

 

Porten där man lämnar Gubbios västra del för att vandra till Askeduns kapell.

 

Askeduns väg. Vi är nu nära den plats där klostret Sankt Nicolo (tidigare namn Santa Barbara) var beläget.

 

Floden där Robert troligtvis brukade fiska var uttrorkad.

 

Klostret San Donato är sedan minst 100 år ombyggt till vanliga bostäder.

 

Plakett på utsidan av kyrkan San Donato, som ligger strax intill klostret.

 

Småvägar ledde från San Donato upp mot Monte Foce: "Snart fann jag mig själv vara på riktigt gott humör. Vägen gick mellan frukt- och olivodlingar..."

 

 

 

 

Resterna för Adskeduns kapell, halvvägs upp på Monte Foces västra sida. Askedun hade sagt "Mitt barn, du är en orolig själ. Du söker och söker. Minnen är en källa till tillfredsställelse för dig, även när minnena förstörts. Du kan nog finna platsen. Men leta noga, för den är svår att påvisa!"

 
     

För att se bilderna från pilgrimsfärden till Assisi! (Gudomlig väg kapitlen 34-36) Tryck här!

 

För att gå vidare till bildgalleriet, tryck här

För att gå till Index-sidan, tryck här