Marie-Louises intoning inför julen 2017

Hitta er styrka och frid   

 

 

 

Vi lever i en orolig tid.
En tid av tankar om planetens fortlevnad.
En tid av oro för krig och terror.
En oro hur vi ska räcka till i denna värld av utmaningar.

Risken blir att vi går in i en egen bubbla och isolerar oss i tekniken. Vi gör oss osynliga för varandra rent fysiskt. Vi drömmer oss bort från alla krav och slutar umgås. Vi förlorar oss i en labyrint av uppkopplingar, där vi riskerar att bli som robotar.

I allt detta kan vi känna oss avskärmade från vårt verkliga ursprung. Var finns vi i allt detta, hur kan vi hitta vårt sanna jag, vår inre styrka? Hur kan vi komma tillbaka till livets kärna och till den gemenskap med alltet vi en gång känt? Vi är som bloss i universum och längtar tillbaka till den samhörighet som en gång byggde upp denna planet.

Det är en stor utmaning inför 2018 att hitta sitt sanna jag, sitt ursprung och sin egen styrka! I styrkan kan vi hjälpa varandra och stå enade i tuffa beslut! Vi är alla andliga varelser. Vi är själar som vandrat tillsammans i liv efter liv. Vi har kämpat oss igenom så mycket mörker men också sett kärlek och ljus!


Om vi tappar vårt sanna jag, vår styrka, kan vi tappa viljan att överleva och överbrygga hinder. Det är då vi isolerar oss och tappar vår inre heliga kunskap. Rädsla hindrar sökandet, rädsla att förlora makt och kontroll kan bilda som en mur runt oss. Då ökar våra blockeringar och vårt negativa tänkande.

Börja med att erkänna dig själv med alla fel och brister.
Sök dig till naturen och den stillhet som råder där.
Lyssna till dina egna andetag i en stund av kontemplation.
Känn in din egen kropp och samhörighet med allt.
Försök att i små ögonblick fånga nuet och känslan av frid och ro.
Högakta dig själv och andra som alla en del av Gud.

I varje andetag lever vi här och nu och vi är för alltid beroende av varandra.
Vi söker gemenskap och själslig förståelse.
Vi söker samhörighet med naturen, med allt levande och med kärleken som förenar oss.
En stilla bön om lugn och frid, att hitta sitt ursprung, lugnar och läker sår.

I meditation skickar vi ljus till varandra och sprider goda energier.
Ju fler som gör en inre resa ju mer ljus sprids på planeten!
Om alla gjorde en inre resa så skulle vi få fred på jorden!

En vacker tanke att ta med sig inför 2018!

Frid vare med er mina älskade barn!

 

Gå tillbaka till startsidan