Seans f. m. 30/12 2014

Klimatförändringar

Seans genomförd den 2 september 2000

Robert frågar och Marie-Louise återger den Helige Andes svar

- Hur är det med oron för klimatförändringar? Vi skrev ju ganska mycket om det i "Själars samband".


- När det gäller klimatförändringar är det oundvikligt att denna jord kommer att passera vissa stadier av klimatförändringar. Hur fort detta sker beror på hur pass lyhörda vi är för sambandet mellan växthuseffekten och förändringarna på jorden. Ju klarare vi ser sambandet desto snabbare kan vi lära oss att hantera konsekvenserna av vårt eget handlande och våra egna utsläpp. Om det inte görs något alls kommer detta att ha förödande effekter på klimatet längre fram, om 100 år eller så. Men att helt undvika växthuseffekten går inte. Vi måste istället lära oss att strukturera om och använda sådana energikällor som är mer gynnsamma för miljön och i alla delar begränsa det som är farligt för jorden. Vi vet att vi måste begränsa detta men vi vet egentligen inte riktigt hur det skall gå till. Det viktigaste är att vi ser förändringarna som en realitet. Vi har exempelvis sett detta med all tydlighet denna sommar. Ta detta som varningssignaler och som tecken på att vi är på väg in i en ny tid där vi får se ett annorlunda klimat beroende av vilken zon vi bor i. Alla delar av jorden kommer att uppmärksamma en förändring i klimatet fast i olika grad.

Sverige har egentligen varit väldigt förskonat från drastiska naturkatastrofer och klimatförändringar som påverkat människor, men nu har vi under detta år sett början till något som kan ske även här. Vatten i större mängd kommer vi att få se om och om igen. Översvämningar kommer att ske i kortare intervaller än tidigare. Vi kommer att uppleva många regniga somrar i följd utan att det kommer torra somrar emellan. Vi kommer också att märka att det bir fuktigare och regnigare men även varmare. Det som klimatforskarna har förutspått är sant och riktigt. Detta kommer att ske.

- Hur skall man undvika växthuseffekten? Skall vi satsa på kärnkraft?

-Det är svårt för andevärlden att säga "gör si eller så" när det gäller värmeförbrukning. Men försök att sprida riskerna. Vi vill inte sprida tanken att kärnkraften är bra för miljön när det i själva verket kan vara ett miljöhot. Människorna måste själva komma till insikt om vad som är bäst i just deras land. Men man måste begränsa de farligaste källorna till energiproduktion och skära ner sin egen konsumtion. Människorna går för mycket på högvarv och vi måste lära oss att använda vår energi på ett bättre sätt. Vi måste alla bli varse om att ökad förbrukning leder till ökad förbränning och det förstärker växthuseffekten. Vi måste bygga värmesnålare hus där vi kan spara på el.


Det är svårt för människorna att återgå till ett tidigare stadium i energiförburkning. Men det är nödvändigt att den här processen börjar någonstans i människorna själva. Energin är inget som man hela tiden kan ta av utan det finns ett stopp någonstans. Utarbetande av miljövänligare bränsle måste komma efter hand när kopplingen till växthuseffekten blir helt klar. Fortfarande är det några som tvivlar på att den här länken finns. När vi ser klimatförändringar som är väldigt stora kommer människorna få väldigt bråttom att ändra sig och agera konkret för att mildra växthuseffekten. Ett åtgärdsprogram för varje del av världen behövs. Vi lever i ett konsumtionssamhälle som gör att vi hela tiden vill ha mer. Om inte det tänkandet begränsas blir det svårt att få stopp på utvecklingen.

Klimatförändringen symboliserar vad som är på gång inom människorna själva. När människorna tvingas till ett annat tänkesätt och får ett annat perspektiv på sina liv så sker också psykiska och fysiska förändringar inom dem själva. Det blir väldigt turbulent inom människorna på samma sätt som det blir turbulent i miljön på jorden. Det betyder att många själar som lever på jorden nu kommer att ta ett jättekliv in i ett högre medvetande där de är mer mottagliga för andlig upplysning och där de också kan växa och bli väldigt självständiga i sitt eget andliga jag. De själar som är på väg att ta det här jätteklivet kommer också att dra med sig andra själar upp. På så sätt kan det ske en slags globalisering av den medvetandehöjning som är på gång. Detta är ett arbete som kommer att ta åtskilliga decennier innan den kommer in i ett lugnare stadium.

Under tiden som medvetandehöjningen pågår kommer många människor att må väldigt dåligt. Det kommer att hända saker som gör att människor höjer sitt medvetande. Det är bra för jorden och medvetandehöjningen är nödvändigt för att planeten skall utvecklas på ett positivt sätt. Men det är en smärtsam process. I detta förlorar också många människor livet, t.ex. i naturkatastrofer. AIDS-hotet sprider sig som en tickande bomb, särskilt i Afrika, och den är också en del i medvetendehöjningen. Många av de som dukar under i AIDS får väldigt korta liv, förstås. Men det är inte en skara omogna själar som dukar under i AIDS. De själar som dör på detta svåra sätt kommer att utvecklas snabbt i andevärlden eftersom de på många sätt har offrat sig. De har gått ner på jorden och dött på ett mycket smärtsamt sätt. Ytterst är detta ett sätt att visa att något är väldigt fel på jorden. Sjukdomar som AIDS kan spridas och ödelägga delar av planeten.

När vi kan se konsekvenserna av olika saker som drabbar oss så tränas vi i att hitta lösningar på problemen och att se lidande i ett större perspektiv. När vi ser andras lidande väcks vi själva. Vi kan se att alla dessa själar som dör i AIDS har något att lära oss på samma sätt som lidande i alla former är en undervisande faktor för andra. Lidandet är egentligen vår ledstjärna och vän. Lidandet är också det som så småningom gör att vi kommer att hamna på rätt köl när det gäller vårt tänkande om jorden, som måste bli globalt och mer kärleksfullt. Lidandet är nämligen en nödvändig del i en medvetandehöjning.

Tillbaka till startsidan