Själars samband

Själars samband

 

Boken Själars samband är dokumentär och berättar hur Marie-Louise, som nyligen utvecklat en medial förmåga, kommunicerar med sin andlige guide och får bl.a. veta att själar kan ha släktskap med varandra som går utöver genetiskt släktskap och att vi alla följs av en Andlig Ledare.

Själars samband består av två teman som berättas parallellt. Den första handlar om en djupare meningen med att familjens yngsta dotters är autistisk. Den andra delen är andevärldens egen text. Den består i en översikt av människans problem och möjligheter i vår tid. I centrum står alla människors själsliga samhörighet med varandra.

Marie-Louise och Roberts Hahns serie om 4 böcker är numera klassiker inom den svenskan nyandliga rörelsen. De skildrar hur medialitet påverkar en familjs syn på livet och världen under ett decennium. Böckerna är Klara svar från andevärlden (1997), Själars samband (1999), Den rena källan (2004) och Gudomlig väg (2007).

För att läsa ett utdrag ut boken, tryck här!

Gör så här för att köpa boken. Skriv E-post till: r.hahn@telia.com och berätta om du vill ha dem signerade av Marie-Louise och Robert. Ange ditt namn och adress.Betala 200:- plus porto 50:- till postgiro 4307822-9 (Marie-Louise Hahn). Därefter skickas boken med posten.