Böcker och musik om våra böcker

 

Signe Ohlsson är barnpsykolog och psykoterapeut. Hon har skrivit boken "På väg in i en ny tidsålder" (Siljans Måsar Förlag 2010). Mot bakgrund av sin egen yrkeserfarenhet har Signe gjort en omfattande andlig och filosofisk resa i litterära tankevärlden.
Hon tar upp ämnen som energi, mystik, reinkarnation, regressionsterapi, medvetande, andlighet,det sanna självet, och kabbala. Signe har jämfört vad de andliga tänkarna sagt om dessa teman och även lagt till sin egna erfarenheter och reflektioner. Det är inte alls fråga om någon ytlig analys utan Signe Ohlsson har, med en analytikers skärpa, trängt in djupt i de ämnen hon tar upp.
Med stor glädje finner vi åtskilliga citat och hänvisningar till våra böcker såsom seriösa bidrag till den andliga/filosofiska litteraturen. Läs mer om boklen på Signes hemsida www.signeohlsson.se. "På väg in i en ny tidsålder" finns också tillgänglig som E-bok hos www.siljansmasar.com.
* * *
Bo Erland Alfredsson har författat tankeboken "Lucie och Fang" och skriver till oss att han starkt inspirerats av våra böcker, och även citerat dem, när han här återgivit sin privata tankevärld i text, dikter och bilder (B4 Press, 2010).
* * *
Sven Hagvil är kompositör bosatt i Motala. Han har skrivit åtskilliga större musikverk i modern stil.
Sven inspirerades av våra böcker till att komponera två meditativa sånger "Se in i dig själv" och "Ödmjukhet" (Wessmans Musikförlag) som också bygger på texter från böckerna.
Sångerna finns även på CD-skivan Tystnadens dolda rum utgiven av Ad Notam.

 

 

 

Tillbaka till startsidan