Robert och Marie-Louise Hahn: Gudomlig väg  

      File written by Adobe Photoshop¨ 5.0

 

Robert Hahn och Marie-Louise Hahns bok Gudomlig väg bygger på kanaliserade samtal som sammanfattar människans stora utmaningar. Det finns sju teman som vi alla måste arbeta med under våra liv. När vi fått kunskap om dessa sju kan vi närma oss ytterligare två. De handlar om vårt förhållande till jorden och till Gud. Vi får också följa med på en händelserik vallfärd till Assisi i Italien. Under hypnos fick Robert för länge sedan visioner av tidigare liv, och han bestämmer sig för att undersöka om de speglade verkligheten. Sökandet för oss till skyttegravsfälten vid floden Somme och till breven han själv skrev från Västfronten.

Ur Kapitel 22: Utveckling

Aviron sade:

­När vi pratar om utveckling så handlar det både om jorden och om de förändringar som sker inom oss människor. Intellektuellt så har vi kommit en lång bit på väg, så pass långt att vi nu är kapabla att fråga oss själva om den vägen leder oss på rätt eller fel spår. Vår andliga utveckling hålls tillbaka då våra intellektuella strävanden har tagit överhanden. Man bör fråga sig själv: vad skall ta mest plats i mitt liv? Kan jag genom att följa mitt intellekt uppnå det jag vill åstadkomma i mitt liv? Eller finns det nu tid för att låta min andliga sida ta mer plats så att jag skall kunna bli en mer harmonisk och fridsam människa?

Vi i himlen vädjar till er som läser detta att fylla era andliga rum och att sträva efter att låta er eviga längtan att släppa era själar fria få uppfyllas i denna inkarnation. När man släpper sin själ fri så låter man samtidigt andligheten växa i sitt liv. Det är som om en skrumpen frukt, ett ihoptorkat äpple, plötsligt får liv och växer sig friskt och starkt inom oss. Vi står inför en utvecklingsmässigt kritisk tidpunkt där vi snart bör göra ett vägval. Det vägvalet kommer att bli avgörande för vår fysiska och psykiska hälsa samt för vår överlevnad på denna planet.

Det är inte att vara bakåtsträvare när man låter sin andliga kapacitet få växa. Det gynnar utvecklingen på jorden att vi börjar fråga oss själva vart intellektet för oss och hur den tär på jordens resurser. Någonstans där vi befinner oss just nu måste vi stanna tiden för att vi inte senare skall komma in i en återvändsgränd där utvecklingen inte går att hejda.

­Går den att hejda?

­Det finns fortfarande möjligheter att med kunskap och information hejda en utveckling som kan bli katastrofal för oss. Miljöförstöringen utgör ju ett globalt hot sedan länge. Och det vi talar om här är att hejda den från att skena iväg oproportionerligt. Tvivla inte på att vi står inför en rejäl miljökatastrof och att den kan komma snabbare än vi anar.

Den här planeten kommer inte att överleva om vi bara styrs av intellektet, av vår önskan att tillfredsställa egot och av våra fysiska behov. Det är därför många nu blir mediala eller på annat sätt får information som stärker deras övertygelse om att jorden kan gå åt fel håll om vi låter marknadsmässiga och ekonomiska intressen helt få styra utvecklingen.

Vi har en bön från himlen, och det gäller att på något sätt ta vara på jordens resurser och våra egna inre kvalitŽer på ett respektfullt och vördnadsfullt sätt. Vi som bor här påverkas, oavsett om vi vill det eller inte, av de marknadskrafter som styr och som försätter jorden i obalans. När jorden är i obalans upplever vi också en strid inom oss själva, en strid som påverkar oss mentalt och som gör att vi fysiskt och psykiskt mår sämre.

Vi har uppmärksammat, bara i ert eget land Sverige, en stegrande psykisk ohälsa. Många unga människor mår extremt dåligt. Och det är de ungas ohälsa som vi måste ta på allvar. De ungas ohälsa är signalen till oss andra att vi planerar fel, att vi gör fel val, och att de val vi gör har en stressande effekt, både på de unga men också på planeten.

Genom att titta på hur våra unga mår så kan vi också förutspå åt vilket håll vi är på väg. Vilken skola har andlig utveckling på schemat? Vilken skola har förmåga och kunskap att ta hänsyn till elevens själsliga utveckling och själsliga behov? Många elever skriker efter att bli sedda och bedömda, inte efter sin intellektuella förmåga utan efter sin själs innersta önskan att bli sedd.

Aviron fortsatte:

­€ven om det vetenskapliga tänkandet har gjort att andligheten fått allt mindre utrymme så behöver vetenskapen inte vara det andligas fiende. Den skall kunna fungera hand i hand med ett andligt uppvaknande. Vi vill inte skapa ett krig mellan dessa två ytterligheter. Vi vill skapa en förening där vetenskap och andligt tänkande kan se på varandra på ett mer ödmjukt och tillåtande sätt.

Vetenskapen har inte mandat att fylla alla rum i våra hjärnor. Den har en skyldighet att lämna plats åt en annan utveckling, åt en annan strävan, där vi människor får erkänna oss själva som själar med oändlig kapacitet som vill utvecklas på ett inre plan. I förlängningen kommer det också att gynna vetenskapen.

Det här är en lång resa, men vi vill att vetenskapen och andligheten gör den tillsammans. På vissa områden har också vetenskapen rätt, och det är när det gäller att säga ifrån när det andliga har fått dimensioner av flum och ospecifikt tänkande som inte gynnar en inre personlig utveckling.

Aviron övergick nu till att tala om personlig utveckling.

­En central fråga för varje person i utveckling är vad som egentligen fungerar som motiv och drivkraft. Vari består vår hunger att utvecklas här på jorden? I vilket syfte har vi kommit ner till denna planet? Vad är det som gör oss lyckliga, harmoniska och glada? Vad är det som gör att vi känner kärlek till oss själva men också till andra i vår omgivning? Vad är det som gör att vi kan utvecklas till medkännande och empatiska personer? Vari består vår egentliga drivkraft? Hur tog den sin form?

Om vi utgår från att vi alla är delar av samma energi som lösgjorts från sitt rätta hem i en explosion ("big bang") så kan vi hitta svaret på vilken vår drivkraft är. Vår drivkraft är att hitta tillbaka till vår ursprungliga helhet, enhet, totala harmoni i manligt och kvinnligt, och vår upplösning i kärlekens energi. Vi har ett evigt behov av att komma hem och att på nytt återuppstå i Gud.

Vi längtar alltså efter enkelhet, renhet, godhet, visdom, harmoni, medkänsla och kärlek. Dessa sju fundament strävar vi efter att uppnå i vår utveckling på jorden. Om vi tänker på dem varje dag så kan dessa ord hjälpa och stärka oss i vår egen utveckling. Varje ord kan spela olika stor roll för olika människor.

Vi har inte förmåga och kapacitet att ta in alla dessa ord samtidigt och lika starkt, men de kan sammanflätas och stärka varandra för att så småningom forma en helhet i vårt tänkande. Om vi förstår att de här hörnpelarna bildar en kraft, en drivkraft, som för oss framåt, så kan vi förstå att vi styrs av goda energier som vill hjälpa oss till en högre medvetenhet. Men det är bra att fråga sig själv vilken eller vilka av dessa ord jag vill släppa in i mitt liv och låta påverka mig mest här och nu!

Man kan meditera över dessa ord. Det ord som framträder tydligast behöver vi arbeta med allra mest här och nu - inte om tio år. Det kan också vara ett par-tre ord som framträder samtidigt. Varje visdomsord skapar en känsla, och när den faller på plats lämnas utrymme för en ny känsla. Det är så visdomsorden flätas in i varandra

 

Läs urdrag ur Klara svar från andevärlden.

Läs urdrag ur Själars samband

Läs urdrag ur Den rena källan

Gå tillbaka till startsidan

Gå till Roberts professionella hemsida